Zvýšení úhrady od 1. 3. 2022

Zvýšení úhrady od 1. 3. 2022

V souvislosti se změnou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb, kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, dochází od 1. 3. 2022 ke změně Ceníku ubytování a stravování, a tím ke zvýšení úhrady uživatelů.

Počet lůžek / celodenní stravné běžná strava vč. dietní (žlučníková, šetřící aj.)

184,- Kč / den
běžná strava vč. dietní (žlučníková, šetřící aj.)
bez II. večeře

172,- Kč / den
diabetická strava

196,- Kč / den
diabetická strava bez II. večeře

184,- Kč / den
1 – lůžkový pokoj (nadstandard) nad 10 m2

243,- Kč / den


12 810,- Kč / měsíc


12 450,- Kč / měsíc


13 710,- Kč / měsíc


12 810,- Kč / měsíc
1 – lůžkový pokoj

240,- Kč / den

12 720 ,- Kč / měsíc

12 360,- Kč / den

13 080,- Kč / měsíc

12 720,- Kč / měsíc
2 – lůžkový pokoj

230,- Kč / den

12 420,- Kč / měsíc

12 060,- Kč / den

12 780,- Kč / měsíc

12 420,- Kč / měsíc
3 – lůžkový pokoj

220,- Kč / den

12 120,- Kč / měsíc

11 760,- Kč / den

12 480,- Kč / měsíc

12 120,- Kč / měsíc

Kompletní Ceník ubytování a stravování najdete zde:

Skip to content