Co se u nás děje

Aktuality z Domova

Vítejte na stránkách

Domova pro seniory Strážnice

icon-1

Domov pro seniory

Služba domov pro seniory je určena pro osoby nad 60 let s cílem poskytovat ubytování, zdravotní péči uživatelům, kteří potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných každodenních činností.

Poradenství pro veřejnost

Poskytujeme konzultace ohledně péče o vaše blízké, kteří vyžadují speciální péči. Poradíme Vám při komunikaci s Vaším blízkým, při přesunu Vašeho blízkého na rehabilitační vozík nebo pokud budete chtít vědět více informací o Alzheimerově či jiné demenci.

Jak si podat žádost

Domov pro seniory uzavírá smlouvy pouze s žadateli, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pro více informací o nezbytných dokumentech při podávání žádosti přejděte do sekce Žádost.

icon-4

Domov se zvláštním režimem

Tato služba je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním a seniory nad 55 let. Je zaměřena na rozvoj a upevňování komunikačních dovedností s využitím speciálních komunikačních a poznávacích metod.

icon-6

Alzheimerova nemoc

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace získal v červenci roku 2012 od České alzheimerovské společnosti (ČALS) certifikát Vážka. Nabízíme pomoc v podobě individuálních poradenství zaměřeného na tuto nemoc a s ní spojené každodenní problémy.

Nepříznivá sociální situace

Pokud se osoba ocitne v nepříznivé sociální situaci, je oprávněna podat si žádost o přijetí do našeho zařízení. Podmínky pro splnění najdete na samostatné stránce, pokud si ale nejste jistí, můžete se na nás obrátit osobně nebo na telefonním čísle 518 323 213.

Chcete se k nám přidat?

Vyzýváme zájemce, kteří by rádi spolupracovali jako dobrovolníci při napomáhání začleňování a aktivizaci uživatelů našeho zařízení, aby se přišli informovat do našeho zařízení nebo nás kontaktovali na telefonním čísle 604 457 582.

Poskytujeme poradenství ve všech oblastech

Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Vyšetření paměti

Vyšetření paměti je jednou z cest, jak se dá diagnostikovat možný problém. Paměť vyšetří vyškolení pracovníci pomocí sady testů, které jsou speciálně vytvořeny pro diagnostiku Alzheimerovy choroby.

Čaj o páté

Jedná se o setkávání svépomocné skupiny pro rodinné pečující, schází se tu osoby, které pečují o své blízké s odborníky na oblast práce s lidmi s onemocněním demencí.

Možnosti zapojení blízkých a přátel

I po přijetí do domova se mohou rodinní příslušníci zapojovat do péče o svého blízkého v oblasti volnočasových aktivit i běžné péče o osobu (hygiena, podávání stravy, nácvik chůze aj.), doprovázení mimo zařízení (k lékaři, na vycházky aj.). Rodina spolupracuje s personálem při zajištění péče a svého blízkého může navštěvovat neomezeně během celého dne.

Obecné poradenství v sociální oblasti

Nabízíme poradenství týkající se řešení Vaší nepříznivé sociální situace a výběr vhodných sociálních služeb ve Vašem okolí. Pomoc při vyřízení příspěvku na péči, opatrovnictví člověka, poradenství v oblasti péče o osoby s projevy demence způsobené Alzheimerovou chorobou, kompenzačních pomůcek aj.

Skip to content