Služby

Nabízené služby

Cílová skupina pro sociální službu Domov pro seniory jsou senioři nad 60 let.

Služba je určena pro:

– osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).

– seniory (osoby v nepříznivé sociální situaci s onemocněním Alzeimerovou nemocí, případně jinými typy demence. Sociální služba není určena pro osoby mentálně postižené, s duševním onemocněním v akutní fázi a pro osoby závislé na návykových látkách).

Služba je poskytována klientům od 55 let.

Pro uživatele zajišťujeme

Ubytování

Podle potřeb a přání uživatele poskytujeme ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a polohovacím lůžkem.

Spolupráce s úřady, veřejností a jinými poskytovateli

Návštěvy v domově jsou umožněny neomezeně během celého dne. Uživatelé přijímají návštěvy v prostorách k tomu určených, např. odpočinkové kouty na chodbách, jídelně, místnosti volnočasových aktivit nebo tělocvičně. Uživatel může pobývat s návštěvou i na terase, zahradě, nebo opustit areál domova. Se souhlasem spolubydlících mohou uživatelé přijímat návštěvy i na pokojích.

Ošetřovatelská, zdravotní a rehabilitační péče

Domov poskytuje kvalifikovaným personálem celodenní zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu uživatele. Praktický lékař navštěvuje zařízení minimálně jedenkrát týdně nebo podle potřeby uživatelů. Domov spolupracuje s odbornými lékaři (internista, neurolog, psychiatr, diabetolog atd.), kteří pravidelně poskytují odbornou péči. Dále zajišťujeme různá vyšetření u odborných lékařů v jejich ambulancích v doprovodu pracovníka sociální péče. Našim uživatelům poskytujeme základní rehabilitační péči. Rehabilitace přispívá k aktivizaci uživatelů a udržení soběstačnosti. Rehabilitační úkony jsou zde prováděny jak individuálně dle potřeb uživatele, tak i skupinově.

Aktivizace a kulturní život uživatelů

V rámci aktivizace uživatelů organizujeme různé společenské a kulturní akce a soutěže v našem zařízení (např. Novoroční večírek, Sportovní hry seniorů, Opékání špekáčků, Den seniorů, Mezigenerační den, vystoupení žáků MŠ a ZŠ). Uživatelé se mohou zúčastnit samostatně nebo za doprovodu personálu i různých akcí ve městě i v okolí (např. Mezinárodní folklorní festival, Strážnické vinobraní,  vystoupení na náměstí atd.). Součástí poskytovaných služeb je možnost využívání knihovny, počítačů a internetu. Jednou měsíčně je v domově sloužena mše svatá římskokatolickým knězem, dle domluvy s uživateli dochází i evangelický farář. Dle svých možností a schopností uživatelé po celý rok provádějí různé činnosti s pomocí naší pracovnice volného času.

Návštěvy

Návštěvy v domově jsou umožněny neomezeně během celého dne. Uživatelé přijímají návštěvy v prostorách k tomu určených, např. odpočinkové kouty na chodbách, jídelně, místnosti volnočasových aktivit nebo tělocvičně. Uživatel může pobývat s návštěvou i na terase, zahradě, nebo opustit areál domova. Se souhlasem spolubydlících mohou uživatelé přijímat návštěvy i na pokojích.

Individuální plánování

Jedním z cílů individuálního plánování je zohlednit poskytování soc. služby podle potřeb a přání uživatele. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který ho podporuje při formulování a naplňování jeho osobních potřeb, přání a cílů.

Řešení potřeb běžného života

Domov pro seniory Strážnice, p. o. nabízí podporu nebo pomoc zájemcům a uživatelům Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem při řešení potřeb běžného života definovaných v Regionální kartě sociálních služeb.

Regionální karta nabízí informace o nabízených sociálních službách, co mohou zájemcům/uživatelům služby nabídnout, jak jim mohou pomoci a zároveň zjišťují, v jakých oblastech potřebují žadatelé/uživatelé pomoci (např. péče o domácnost, doprovod k lékaři nebo na nákupy, pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu v oblasti hygieny, stravování, podávání léků atp.) Součástí je i poskytování základního poradenství.

Stravování uživatelů

Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatele. Poskytujeme různé druhy diet podle zdravotního stavu, potřeb a přání uživatele. V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci  stravovacího provozu pro uživatele stravu pětkrát denně.

Stížnosti, připomínky, podněty

Pokud jste Vy nebo Váš blízký nespokojeni (např. s poskytováním služby, chováním pracovníků aj.), anebo se Vám něco nelíbí, máte právo podat STÍŽNOST. Pokud máte Vy nebo Váš blízký návrh na zlepšení, připomínku anebo drobnou kritiku, můžete podat připomínku.

Stížnosti, podněty i připomínky jsou cenným zdrojem informací, které slouží ke zvyšování spokojenosti uživatelů i jejich příbuzných.

Pro více informací o způsobu podání stížnosti nebo připomínky si prosím přečtěte v záložce Dokumenty – podávání stížností (zde).

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt zahrnuje úhradu za ubytování a stravu, úhrada je rozlišena podle typu ubytování (podle počtu lůžek nebo podle diety). Po zaplacení úhrady za pobyt musí uživateli zůstat dle platných předpisů minimálně 15% z jeho příjmu.

počet lůžekúhrada za pobyt za měsíc v Kč (účinné od 1. 2. 2023)úhrada za pobyt za měsíc v Kč za diabetickou stravu (účinné od 1. 2. 2023)
1 - nadstandard (rozloha nad 10m2)14 46014 820
1 (rozloha do 10m2)14 31014 670
214 01014 370
313 71014 070

Dokumenty ke stažení

Skip to content