Alzheimerova nemoc

Informace o Alzheimerově nemoci

Alzheimerova nemoc je v současné době velké celospolečenské téma. Hodně se o ní mluví, píše, ale spousta lidí neví, jak se tato nemoc projevuje. Dovolujeme si Vám proto v krátkosti přiblížit průběh tohoto onemocnění.

Průběh nemoci lze rozdělit na tři stádia

  1. Počínající a mírná demence, kdy dominují zejména poruchy paměti, koncentrace, poruchy chování a sociálních funkcí, je nutné nemocnému radit při různých činnostech, kontrola nad ním nemusí být trvalá.

Jaké mohou být první příznaky:

 • horší vyjadřování, hledání slov
 • obtíže v nových situacích
 • zhoršení krátkodobé paměti
 • zhoršení orientace v čase i prostoru
 • ztráta zájmu i o koníčky a oblíbené činnosti
 • depresivní nálada, apatie či naopak agresivní chování

  2. Středně pokročilá demence, která se již projevuje poruchou soběstačnosti a pacient vyžaduje častý či převážný dohled.

Pacient ve stádiu rozvinuté demence:

 • si nepamatuje zejména nedávné události a jména
 • není schopen vařit, uklízet, nakupovat
 • potřebuje pomoct s osobní hygienou, např. s WC, s mytím a oblékáním
 • bloudí a chová se nepřiměřeně dané situaci a ani doma neví, kde je
 • zhoršuje se jeho soběstačnost

  3. Pokročilá forma demence, kdy je pacient odkázán na nepřetržitou péči a pomoc ve většině sebeobslužných aktivit.

Nemocný například:

 • obtížně polyká
 • nepoznává příbuzné, přátele ani dobře známé předměty
 • neudrží moč a stolici
 • není schopen porozumět nebo se vyjádřit
 • špatně chodí
 • zůstane upoután na vozík nebo lůžko

Další informace

Testování paměti

Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence. Ta postupně vede až k závislosti jedince na jiném člověku. Tato nemoc začíná pozvolna a nenápadně. Nejdříve je vidět, že se zhoršuje krátkodobá paměť. Postupem času však přestává být jedinec schopný starat se sám o sebe, má problémy s běžnými činnostmi, s vyjadřováním, myšlením. Jeho osobnost se začíná měnit.

Je dobré vědět, co se skrývá za postupným zapomínáním a není správné zapomínání přisuzovat stáří. Je pravda, že Alzheimerova nemoc se nedá vyléčit. Nicméně dnešní medicína ji umí léčit a nemoc pozastavit. Je tedy nutné, aby se jedinec dostal do péče odborníka včas a nemoc se dala pozastavit ve fázi, kdy je na počátku.

Vyšetření paměti je jednou z cest, jak se dá diagnostikovat možný problém. Paměť vyšetří vyškolení pracovníci pomocí sady testů, které jsou speciálně vytvořeny pro diagnostiku Alzheimerovy choroby. Testování trvá přibližně hodinu a výsledky ukáží, zda testovaný má problémy s pamětí a pokud ano, jak moc jsou tyto problémy závažné.

V případě, že se prokáže přítomnost choroby, je jedinci doporučena návštěva odborníka, předán kontakt na něj a on pak na základě dalších testů může zahájit vhodnou léčbu. V případě zájmu o vyšetření paměti se obraťte na naše zařízení, které je Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a které vyšetření paměti veřejnosti nabízí.

vedoucí úseku sociálnězdravotní péče Mgr. Miroslava Kouřilová – tel. 604 457 582
sociální pracovnice Mgr. Lucie Cigánková – tel. 518 323 213, 606 786 054

Certifikát Vážka

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace získal v červenci roku 2012 od České alzheimerovské společnosti (ČALS) certifikát Vážka. Tento certifikát je udělován zařízením, které poskytují sociální péče osobám s onemocněním demencí na velmi vysoké odborné úrovni. Podařilo se nám obhájit certifikát dne 27. 2.&nbsp2014, 8. 9. 2015, 6. 10. 2017 a naposledy pak 12. 11. 2019.

KONTAKTNÍ MÍSTO ČALS

Po získání  certifikátu VÁŽKA jsme se stali dne 31. 1. 2013 kontaktním místem České alzheimerovské společnosti. Rádi bychom tedy nabídli pomoc a podporu těm, kteří jsou v nelehké životní situaci a vydávají se na cestu pečování o blízkého trpícího Alzheimerovou demencí, v podobě individuálního poradenství zaměřeného na Alzheimerovu demenci a s ní spojené každodenní problémy, jež musí pečující osoba zvládnout.

Poradíme:

 • jak rozpoznat příznaky a projevy Alzheimerovy demence
 • kdy je již třeba navštívit lékaře
 • jak pečovat o blízkého s Alzheimerovou demencí
 • jak správně komunikovat
 • jak spolupracovat s úřady
 • jak ochránit sebe sama před vyčerpáním, stresem, pocity bezmoci a beznaděje, které jdou často ruku v ruce při péči o blízkého trpícího Alzheimerovou demencí.

Rádi poskytneme také individuální vyšetření paměti, buď u nás v Domově nebo ve Vašem domácím prostředí.

PŘIJĎTE A NEBUĎTE NA TO SAMI!

Čaj o páté

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, se ve své péči věnuje zejména uživatelům s onemocněním demence. Poskytování péče lidem s tímto onemocněním v pobytových zařízeních je kapacitně omezeno, řada z nich zůstává v domácí péči, často si rodina ani nepřeje umístit svého blízkého v pobytové službě. Tato péče však může být pro rodinné příslušníky často velmi psychicky náročná a vyčerpávající.

Proto naše zařízení nabízí tzv. „čaje o páté“. Jedná se o setkávání svépomocné skupiny pro rodinné pečující, schází se tu osoby, které pečují o své blízké s odborníky na oblast práce s lidmi s onemocněním demencí. Mohou získávat informace jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe. Zároveň toto setkání slouží i ke sdílení zkušeností, které s sebou přináší život člověka s onemocněním demencí. Často je péče o člověka s demencí spojena se studem rodiny za projevy této nemoci. K odstranění tohoto studu, získání pocitu, že nejsou sami na tento problém, má právě napomoci setkání při „čaji o páté“.

Budeme rádi, pokud náš „čaj o páté“ navštívíte, podělíte se o své zkušenosti, problémy, získáte nové informace, podněty, případně pomoc i pro vás jako pečující.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:

ředitelka JUDr. Ivana Kyjovská – tel. 602 725 102
vedoucí úseku sociálnězdravotní péče Mgr. Miroslava Kouřilová – tel. 604 457 582

 

Těšíme se na setkání

Projekt Bon Appetit!

Od roku 2012 se Domov pro seniory Strážnice stal součástí programu Bon Appetit!, jehož autorkou je Jitka M. Zgola, která se zabývá problematikou života lidí s demencí. Posláním programu Bon Appetit! je zachovat co nejvyšší možnou úroveň důstojnosti, samostatnosti, kultury, etiky a estetiky u stravování a stolování seniorů a převážně seniorů postižených Alzheimerovou demencí. Cílem programu je umožnit klientům takový způsob stravování, při němž bude zachována jejich důstojnost, identita, kontakt s rodinou, kulturou a který bude pružně reagovat na změny potřeb klientů, které jsou zapříčiněny právě procesem stárnutí a postupující Alzheimerovou demencí. Program se zabývá především potřebami klientů, ale také pracovníků přímé péče, kteří jsou nedílnou součástí a nenahraditelnou pomocí v procesu stravování lidí s demencí.

Jedním z nejhorších důsledků poruchy koordinace pohybů je ztráta schopnosti používat příbor. Většina klientů trpících motorickými obtížemi začíná po určité době jíst rukama, aby se vyvarovala stresujících zážitků. Je-li podávaný pokrm tekutý, drobivý či kašovitý, nebo je-li servírován s omáčkou, výsledkem obvykle bývá nepořádek na stole a další stres. Člověk, který má podobné problémy, je často spolustolovníky a pečovateli považován za nezdvořáka, který se neumí slušně chovat ve společnosti. Odmítavý postoj okolí vede k izolovanosti a ztrátě sebedůvěry.

Zareagují-li pracovníci tím, že začnou klienta krmit, problém se ještě více prohlubuje. Výsledkem bývá ztráta soběstačnosti a označení člověka za neschopného vykonávat základní životní úkony. Člověk, jenž ztratil důstojnost a identitu, se stahuje do sebe a rychle chátrá. V oblasti stravování osob s kognitivní poruchou ovlivňující motorické dovednosti by naším úkolem měla být příprava plnohodnotných pokrmů, které jsou nutričně vyvážené, zachovávají si vzhled, chuť a texturu obyčejných pokrmů a které se dají bez problémů jíst způsobem nenarušujícím důstojnost, autonomii a společenské konvence.

Jídla do ruky, která vznikla u nás v domově:

Slané recepty

Sladké recepty

Skip to content