Žádost o službu

Žádost o poskytování sociální služby

Kompletní Žádost o poskytování sociální služby včetně všech potřebných příloh si můžete vytisknout v přiloženém odkazu ve formátu pdf.

Pokud si budete chtít Žádost vyplnit přímo ve Vašem počítači, můžete si Žádost uložit ve formátu doc.

Podání žádosti o službu

Domov pro seniory uzavírá smlouvy pouze s žadateli, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí

  • žadatel nezvládá péči o vlastní osobu v základních oblastech (např. péče o domácnost, mobilita, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, stravování, komunikace, orientace, péče o zdraví, osobní aktivity)
  • pokročilá kognitivní porucha (ztráta orientace, prostorem, časem, jednáním ohrožuje sebe i okolí, hrozí vysoké riziko škody na zdraví či majetku, nebezpečí zneužití druhou osobou, týrání) – pouze u žadatelů na sociální službu Domov se zvláštním režimem
  • žadatel potřebuje poskytovat péči 24 hodin denně
  • rodinní příslušníci nejsou schopni zajistit odpovídající péči
  • péči nelze zajistit terénní pečovatelskou službou (dostupnost, kapacita, 24 hodin denně, zdravotní péče, zdravotní stav, osobní důvody)
  • prostředí, ve kterém žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele
  • hrozí sociální vyloučení
  • žadatel je ve zdravotnickém zařízení, po propuštění není zajištěna péče v domácím prostředí

V případě nejasností se na nás můžete obrátit osobně, anebo na tel. čísle 518 323 213.

Vzor smlouvy

Pro Vaši představu, jak vypadá Smlouva při nástupu do zařízení.

 

 

Při nástupu je Smlouva individuálně upravována.

Skip to content