Možnosti zapojení blízkých a přátel

Možnosti zapojení blízkých a přátel

I. Volnočasové aktivity

 • spolu s Vaším blízkým se můžete věnovat jeho zájmům
 • můžete navštívit knihovnu v zařízení, kde je možné půjčit knihy nebo se připojit na internet (o heslo požádejte pracovníky), můžete přinést vlastní literaturu, tiskoviny, objednat předplatné oblíbených tiskovin
 • v domově je možnost WIFI připojení – heslo Vám rádi předáme na vrátnici
 • předčítání z knih, časopisů, novin
 • můžete komunikovat se svým blízkým pomocí programu SKYPE
 • zahrajte si společenské hry např. Člověče, nezlob se!, karty, hry na cvičení paměti atd., – vše si můžete půjčit u pracovníků, případně přinést vlastní, které měl Váš blízký rád
 • hraní na hudební nástroj, společný zpěv
 • házení si míčem a další sportovní aktivity
 • společné poslouchání hudby – CD přehrávač Vám rádi na požádání zapůjčíme
 • vzpomínání spolu s Vaším blízkým
 • můžete Vašemu blízkému přinést našeho králíka
 • můžete přijít na návštěvu s vlastním pejskem nebo domácím mazlíčkem
 • přivítáme, když se zúčastníte kulturních akcí pořádaných domovem – o termínu konání akce budete informování e-mailem, pozvánkou na našem facebookovém účtu nebo zasláním SMS
 • potěší nás, když se zúčastníte oslavy narozenin Vašeho blízkého – o termínu konání akce budete informování e-mailem, pozvánkou na našem facebookovém účtu nebo zasláním SMS
 • posezení u kávy, kterou si můžete uvařit na kuchyňkách zařízení nebo požádat o její uvaření naše pracovníky
 • prohlédněte si fotky ze života domova, které jsou k dispozici v odpočinkových koutech zařízení

II. Doprovázení Vašeho blízkého mimo zařízení

 • na procházky, na nákupy, do cukrárny, restaurace, spořitelny, k fotografovi, na poštu, na úřady, na hřbitov
 • na kulturní akce, které se konají na náměstí, ve městě či na jiná místa v okolí (Strážnické slavnosti, vinobraní, kulturní léto, divadlo, park, muzeum, synagoga, Baťův kanál atd.), na Zahradu sv. Martina, kde je možnost vyžití pro děti
 • na bohoslužby do kostela sv. Martina či kostela Nanebevzetí panny Marie
 • doprovod Vašeho blízkého k lékaři, na návštěvy domů, k příbuzným, známým, na setkání vrstevníků

III. Zapojení do péče o Vašeho blízkého

 • pomoc Vašemu blízkému při jídle, hygieně atd.
 • pomoc při rehabilitaci a cvičení – např. nácvik chůze, jednoduché cvičení končetin i na lůžku, nácvik jemné motoriky – požádejte pracovníky o informace, pomoc či pomůcky – rádi Vám pomohou
 • potírání těla mastí nebo tělovým mlékem, olejíčkem
 • podpora Vašeho blízkého při soběstačnosti a při sebeobsluze, pokud Váš blízký některé činnosti sám zvládne, nechejte ho, ať si je udělá sám – pokud si nebudete vědět rady, požádejte pracovníka o radu nebo pomoc
 • doprovod Vašeho blízkého na zahradu, terasu, jídelnu, do místnosti volnočasových aktivit, do knihovny, na toaletu

IV. Spolupráce s pracovníky

 • nebojte se požádat pracovníky o pomoc při komunikaci s Vaším blízkým, rádi Vám pomohou
 • požádejte pracovníky o pomoc při přesunu Vašeho blízkého na rehabilitační vozík, do auta, při vstávání či sedání na lůžku
 • požádejte pracovníky o půjčení rehabilitačního vozíku, pomůcek, her, CD či DVD přehrávače
 • půjčení fotografií na CD z kulturních akcí a ze života oddělení k prohlédnutí (můžete si některou fotografii vybrat a my Vám ji za poplatek vyvoláme)
 • budeme rádi, když nám budete nápomocni při vyplnění Dotazníku (Ošetřovatelská anamnéza) a vypracování životního příběhu Vašeho blízkého
 • pomohlo by nám, kdybyste přinesli Vašim blízkým fotografie z jejich života – dětství, mládí, dospělost, fotografie rodiny a dětí, rodinných událostí atd.
 • s radostí přivítáme, když se zapojíte do tvorby Knihy života Vašeho blízkého – Kniha života shrnuje, co uživatel v životě prožil, co měl rád ve fotografiích a vzpomínkách, díky nim mohou pracovníci lépe poznat jeho život, přání a potřeby
 • můžete přinést drobné předměty ze života Vašich blízkých, které je obklopovaly, se kterými pracovali, které používali, které měli rádi
 • pokud budete chtít vědět více informací o Alzheimerově či jiné demenci, obraťte se na naše pracovníky, rádi Vám odpovědí na Vaše dotazy
 • Vámi poskytnuté informace nám pomohou ve zlepšení kvality života Vašeho blízkého a budeme za ně velmi rádi
 • nebojte se požádat o zorganizování oslavy narozenin Vašeho blízkého, rádi Vám s organizací pomůžeme
 • zapůjčení kompenzačních nebo rehabilitačních pomůcek na návštěvu nebo dovolenou Vašeho blízkého mimo zařízení

V. Zpětná vazba

 • pokud máte pocit, že se Váš blízký změnil, či má bolesti, předejte informaci pracovníkům
 • nebojte se říct své připomínky pracovníkům, nebo vhoďte své připomínky do Schránek důvěry, budeme za ně rádi, pomohou ke zkvalitnění služby
 • prosíme Vás, pokud máte nějaké podněty, připomínky, pochvaly, napište je do knih umístěných u odpočinkových koutů na jednotlivých odděleních

VI. Návštěvy

 • návštěvy jsou umožněny neomezeně během celého dne
 • můžete pobývat s Vašim blízkým např. v odpočinkových koutech na chodbách, v místnosti volnočasových aktivit, na terase, zahradě, v knihovně, jídelně nebo opustit areál domova
 • můžete být se svými blízkými i ve sváteční dny, např. Vánoce, Velikonoce atd.
 • se souhlasem spolubydlících můžete být i na pokojích
 • s sebou na návštěvu můžete vzít i své domácí zvíře, za chování zvířete však zodpovídáte Vy

VII. Doprovázení při úmrtí

 • pokud chcete strávit poslední chvilky života se svým blízkým, rádi Vám to umožníme
 • můžete být u lůžka kdykoliv, ve dne i v noci, připravíme důstojné podmínky pro odchod Vašeho blízkého pro Vás křeslo a zástěnu pro soukromí
 • pokud si budete přát, zajistíme pro Vašeho blízkého návštěvu kněze

Dárcům děkujeme za jakýkoliv finanční dar, který bude použit na zlepšení kvality života Vašich blízkých.

Skip to content