Domov pro seniory

Poslání sociální služby Domov pro seniory

Posláním sociální služby Domov pro seniory je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny pomoc a podporu při projevování vlastní vůle, podporovat důstojný a podle přání uživatele aktivně a společensky zaměřený život, který již nemohou trávit v domácím prostředí.
Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených se zachováním a rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti.
Sociální službu poskytuje kvalifikovaný a seberozvíjející se personál.

Cílová skupina pro sociální službu Domov pro seniory:

Senioři nad 60 let.

Veřejný závazek sociální služby Domov pro seniory

Zajišťujeme ubytování a zdravotní péči uživatelům naší cílové skupiny, kteří potřebují podporu a pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných každodenních činností.

Omlouváme se, ale sociální službu v Domově pro seniory neposkytujeme dle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Strategické cíle sociální služby Domov pro seniory:

 1. Zajistit kvalitu bydlení, jistotu a bezpečí.
 2. Poskytovat sociální službu individuálně se zaměřením na potřeby, přání a cíle uživatelů.
 3. Podporovat uživatele v udržení soběstačnosti, nezávislosti a projevu vlastní vůle.
 4. Zapojit uživatele do společenského prostředí ve městě a okolí a spolupracovat s veřejností.
 5. Průběžně vzdělávat pracovníky zařízení.

Principy sociální služby Domov pro seniory:

 1. Dodržování práv uživatelů
 2. Zachování důstojnosti a úcty k člověku
 3. Podpora soběstačnosti a sebeúcty
Skip to content