Vystoupení pěveckého souboru SEXTETO

Vystoupení pěveckého souboru SEXTETO

Dne 27.5.2024 vystoupil v našem domově pěvecký soubor SEXTETO z Hodonína za hudebního doprovodu pana Ing. Šišky. Zahráli nám a zazpívali písničky jako „Život je jen náhoda“ od pana Voskovce, Wericha a Ježka nebo všem velmi dobře známou píseň „Není nutno“ od pana Svěráka a Uhlíře. V jejich repertoáru se však objevily i písničky zpívané p. J. Šulákovou „Bodaj by vás vy mládenci“ a nebo píseň „Morava nás nedělí“ od manželů Osičkových a spoustu dalších. Někteří naši uživatelé si s pěveckým souborem i zazpívali a odměnili je za krásné vystoupení potleskem.

Skip to content