Vystoupení dětí ze ZŠ M. Kudeříkové

Vystoupení dětí ze ZŠ M. Kudeříkové

Dne 05. 06. 2024 navštívily náš domov děti ze Základní školy M. Kudeříkové. Za spolupráce jejich třídních učitelek si pro naše uživatele připravily krásný program plný písniček a básniček, předvedly nám své dovednosti při hře na hudební nástroje a nakonec jsme se dočkali i krátkého divadelního vystoupení. Akce se konala za pěkného slunečného počasí na terase domova, kde děti zpříjemnily dopoledne všem zúčastněným divákům.

Skip to content