Oslavy narozenin 2022

p. ředitelka přiťukává s uživatelkou, vaječný koňak, káva, ovocný pohár

Oslavy narozenin 2022

V letošním roce se nám podařilo prozatím uskutečnit 2 oslavy narozenin. Začátek roku byl, stejně jako minulé měsíce, ovlivněn výskytem onemocnění COVID-19 a nebylo bezpečné se scházet. Proto se první oslava narozenin v tomto roce konala až 29. března, kdy narozeniny oslavili oslavenci z ledna, února i března. Celkem se oslavy pořádané v jídelně zúčastnilo 10 uživatelů. Na pokoji jsme pak popřáli dalším 8 uživatelům, kteří se oslavy účastnit nechtěli nebo nemohli.

V úterý 19. 4. se konala oslava pro uživatele narozené v dubnu. Pro některé nově příchozí byla tato drobná oslava překvapením a dokonce je takové překvapení dojalo. Celkem se oslavy účastnilo 7 uživatelů, dvěma z nich bylo pogratulováno a popřáno zdraví na pokoji.

Stejně jako obvykle bylo pro uživatele připraveno drobné občerstvení v podobě ovocného poháru se šlehačkou, džusu a štamprle na přípitek. I když se jedná o krátké odpolední posezení, je zřejmé, že uživatelům i taková drobnost udělá radost, za což jsme velmi rádi.

Skip to content