Obhájili jsme Vážku!

logo ČALS

Obhájili jsme Vážku!

V úterý 28. 6. se konala v našem domově inspekce, jejímž cílem bylo zjistit, jak kvalitně je na odděleních poskytující službu domov se zvláštním režimem poskytována sociální péče. Inspektoři hodnotí celkem 16 oblastí,  např. jakým způsobem jsou uživatelé zapojováni do sebeobsluhy, jak pracovníci přizpůsobují komunikaci s uživateli s Alzheimerovou nemocí, jestli zařízení spolupracuje s rodinami a umožňuje jim i po nastoupení do zařízení zapojit se do péče o svého blízkého, jak jsou zabezpečovány základní úkony u uživatelů – např. jakým způsobem probíhá hygiena, jak je zachovávána a chráněna jejich důstojnost nebo jak pracovníci chrání bezpečí uživatelů. Součástí je i hodnocení architektonického řešení budov, stav pokojů, stav zahrady atp., a také je hodnocena kvalita poskytované zdravotní péče.

Inspekci tvoří dva pracovníci České alzheimerovské společnosti, kteří provádí kontrolu na jednotlivých odděleních, povídají si s personálem, uživateli i rodinnými příslušníky a návštěvami, pokud je během svého auditu zastihnou. Všímají si nejrůznějších drobností a hodnotí individuální přístup k jednotlivým uživatelům.

Auditu předchází i dlouhé přípravy. Zaměstnanci na poradách hodnotí péči, kterou poskytují, a zamýšlí se nad tím, jakým způsobem by se mohla péče zlepšit. Je třeba vypracovat rozsáhlý sebehodnotící dotazník, zaslat nejrůznější podklady, metodiky, náhledy vypracování individuálních plánů a jiných dokumentů.

Po tom všem však můžeme říci, že jsme certifikát Vážka po šesté obhájili a můžeme se tedy pyšnit tím, že péče, kterou poskytujeme osobám s Alzheimerovou nemocí nebo jinými onemocněními způsobující demenci, je poskytována na velmi vysoké úrovní s individuálním přístupem k uživatelům. Velmi pozitivně byly hodnoceny opravy v zařízení, které vedou ke zvýšení kvality života uživatelů – nová okna, rozšíření zárubní u dveří pokojů s možností vyjetí lůžka na terasu, zahrada je přizpůsobená potřebám uživatelů apod.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům domova, a to nejen pracovníkům přímo na jednotlivých odděleních a zdravotním pracovníkům, ale také zaměstnancům kuchyně, prádelny, údržbáři, uklízečkám i všem ostatním, kteří se podílí na tom, aby domov fungoval v souladu s potřebami našich uživatelů.

Skip to content