Žádost o službu

Podání žádosti o službu

Domov pro seniory uzavírá smlouvy pouze s žadateli, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí

  • žadatel nezvládá péči o vlastní osobu v základních oblastech (např. péče o domácnost, mobilita, oblékání a obouvání, hygiena, výkon fyziologické potřeby, stravování, komunikace, orientace, péče o zdraví, osobní aktivity
  • pokročilá kognitivní porucha (ztráta orientace, prostorem, časem, jednáním ohrožuje sebe i okolí, hrozí vysoké riziko škody na zdraví či majetku, nebezpečí zneužití druhou osobou, týrání) – pouze u žadatelů na sociální službu Domov se zvláštním režimem
  • žadatel potřebuje poskytovat péči 24 hodin denně
  • rodinní příslušníci nejsou schopni zajistit odpovídající péči
  • péči nelze zajistit terénní pečovatelskou službou (dostupnost, kapacita, 24 hodin denně, zdravotní péče, zdravotní stav, osobní důvody)
  • prostředí, ve kterém žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele
  • hrozí sociální vyloučení
  • žadatel je ve zdravotnickém zařízení, po propuštění není zajištěna péče v domácím prostředí

V případě nejasností se na nás můžete obrátit osobně, anebo na tel. čísle 518 323 213.

Nezbytné dokumenty

Aby byla Žádost o poskytování sociální služby kompletní, je třeba doložit všechny následující dokumenty:

Vzor smlouvy

Pro Vaši představu, jak vypadá Smlouva při nástupu do zařízení.

 

 

Při nástupu je Smlouva individuálně upravována.

Skip to content