Prezidentské volby

  • Uživatelka vhazuje volební lístek do volební urny.
Uživatelka vhazuje volební lístek do volební urny.

Prezidentské volby

Přímá volba prezidenta republiky je velká událost. Proto i v našem domově jsme zajišťovali, aby se mohli uživatelé voleb účastnit, a to i v případě, kdy jejich mobilita již není tak dobrá, aby do volební místnosti přišli sami. V prvním i druhém kole voleb jsme spolupracovali s MěÚ Strážnice, který vyslal příslušnou volební komisi přímo k nám do domova, aby mohli uživatelé svůj hlas vhodit do hlasovací urny. Některým uživatelům byl vyřízen voličský průkaz, aby mohli volby absolvovat také v našem zařízení. Vše klaplo na výbornou a kdo měl zájem, přispěl k volbě nového prezidenta.

Skip to content