Oslavy narozenin roku 2022

Oslavy narozenin roku 2022

PROSINEC

Stejně jako každý měsíc, i v prosinci jsme uspořádali oslavu narozenin pro naše uživatele. Tentokrát se v kuchyni připravovalo 7 ovocných pohárů, přičemž 5 z nich pro ženy a 2 pro muže. Oslavy na jídelně se pak účastnilo 5 uživatelů, s paní ředitelkou si přiťukli na zdraví a společně si popovídali.

Jedna z uživatelek prožila svůj narozeninový den rovnou dvakrát. Druhou oslavu si pro ni připravila její rodina, která v sobotu přinesla veškeré občerstvení a udělali si tak všichni příjemné odpoledne. V ERGO místnosti se navíc zabavili i ti nejmladší, kteří si se svojí babičkou zahráli Člověče, nezlob se. Spolu si rozkrojili dort a také si přiťukli sektem, jak to na oslavách 90. narozenin bývá. Pro rodinu i uživatelku to byl jistě velmi příjemně strávený společný čas. Děkujeme tímto rodinným příslušníkům za zaslání fotografií i za souhlas s jejich zveřejněním.

LISTOPAD

V listopadu se konala oslava narozenin pro uživatele, kteří se narodili v listopadu, ale také v říjnu, jelikož byla v minulém měsíci oslava zrušena. Poháry byly tentokrát připraveny do nových sklenic, které v kuchyni pořídili pro tuto příležitost. Atmosféra byla velmi příjemná a uživatelé si při posezení pěkně popovídali.

SRPEN

Z důvodu rekonstrukce byla srpnová oslava malinko jiná, než všechny ostatní. Kvůli drobnému dešti jsme nemohli oslavovat na terase, a proto se oslava konala na oddělení POHODA. Celkem slavilo narozeniny 7 uživatelů, oslavy se však účastnili pouze 3 z nich. Jako obvykle si uživatelé mohli dát štamprli, dostali ovocný pohár a džus. Tentokrát přišel oslavence potěšit i pes Rio, který loudil od uživatelů sušenky pod stolem.

ČERVENEC

V tento horký letní měsíc slavilo narozeniny u nás v domově 8 uživatelů. Tentokrát se sešly tři kulatiny – 100, 90 a 80. Oslavencům jsme popřály, připily na zdraví a předaly drobný dárek. Chvála od uživatelů zněla na výborný šlehačkový pohár s ovocem.

ČERVEN

Oslava narozenin v červnu se konala za přítomnosti ryze ženského osazenstva. Paní ředitelka si s uživatelkami připila na zdraví a společně se sociálními pracovnicemi, vedoucí úseku sociálně zdravotní péče a aktivizační pracovnicí si oslavu užily.

KVĚTEN

Stejně jako jiné měsíce, i v květnu se konala oslava narozenin pro uživatele, kteří se v tomto krásném měsíci narodili.

Celkem připravovala kuchyně 11 ovocných pohárů. Oslavy se zúčastnilo celkem 6 oslavenců, ostatním byli pracovníci popřát na pokoji. Jelikož se oslavy účastnily uživatelky, které si rády povídají, protáhla se oslava na delší čas, než je obvyklé. Je to však jedinečná možnost pro uživatele, aby se mohli navzájem poznat, povyprávět si své příběhy, zážitky ze života i prostředí domova. Stejně tak i pracovníci se mohou od uživatelů dozvědět něco nového.

Oslava narozenin byla velmi podařená a uživatelky si ji velmi chválily. Před koncem oslavy přišel ženám pogratulovat i zástupce mužské linie, který si s přítomnými přiťukl NA ZDRAVÍ!

DUBEN

V úterý 19. 4. se konala oslava pro uživatele narozené v dubnu. Pro některé nově příchozí byla tato drobná oslava překvapením a dokonce je takové překvapení dojalo. Celkem se oslavy účastnilo 7 uživatelů, dvěma z nich bylo pogratulováno a popřáno zdraví na pokoji.

Stejně jako obvykle bylo pro uživatele připraveno drobné občerstvení v podobě ovocného poháru se šlehačkou, džusu a štamprle na přípitek. I když se jedná o krátké odpolední posezení, je zřejmé, že uživatelům i taková drobnost udělá radost, za což jsme velmi rádi.

LEDEN/ÚNOR/BŘEZEN

V letošním roce se nám podařilo prozatím uskutečnit 2 oslavy narozenin. Začátek roku byl, stejně jako minulé měsíce, ovlivněn výskytem onemocnění COVID-19 a nebylo bezpečné se scházet. Proto se první oslava narozenin v tomto roce konala až 29. března, kdy narozeniny oslavili oslavenci z ledna, února i března. Celkem se oslavy pořádané v jídelně zúčastnilo 10 uživatelů. Na pokoji jsme pak popřáli dalším 8 uživatelům, kteří se oslavy účastnit nechtěli nebo nemohli.

Skip to content