Namasté klub / Namasté péče

  • Pečení sladkého cukroví 7/21 - 3
Pečení sladkého cukroví 7/21 - 3

Namasté klub / Namasté péče

Namasté klub 

je program zaměřený na aktivity pro seniory a seniory s mírnými a středně těžkými projevy syndromu demence. Klub se zaměřuje na různé druhy aktivit (vaření, pečení, příprava výrobků a dárků, cvičení, nácvik jemné a hrubé motoriky, zpívání, taneční terapie, canisterapie, zájmové činnosti, cvičení paměti, apod…) podle individuálních zájmů a zvyklostí jednotlivých uživatel zaměřený tak, aby uživatelé měli možnost dělat něco pro druhé lidi i pro sebe (naplnění seberealizace).

Namasté care (péče) 

je program zaměřený na péči o lidi s pokročilou demencí. Pomáhá pečujícím, aby nezapomínali, že každý člověk od narození až do smrti potřebuje blízkost a vřelost, potřebuje být člověkem, součástí společenství, přínosný pro společnost a blízké. Je to strukturovaný pečovatelský program, jehož základem je skloubení empatické zdravotní péče s individualizovanými aktivitami pro osoby s pokročilou demencí. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové stimulace, zejména s využitím doteku. Namasté péče prodlužuje dobu, kterou tráví pracovníci domova s těmito uživateli, a nabízí možnosti řešení problémů spojených se zlepšováním kvality jejich života.

Namasté klub i Namasté care jsou realizovány v Domově denně formou dopoledních nebo odpoledních aktivit.

Skip to content