Květnová oslava narozenin

  • oslava narozenin, uživatelé si ťukají na zdraví
oslava narozenin, uživatelé si ťukají na zdraví

Květnová oslava narozenin

Stejně jako jiné měsíce, i v květnu se konala oslava narozenin pro uživatele, kteří se v tomto krásném měsíci narodili.

Celkem připravovala kuchyně 11 ovocných pohárů. Oslavy se zúčastnilo celkem 6 oslavenců, ostatním byli pracovníci popřát na pokoji. Jelikož se oslavy účastnily uživatelky, které si rády povídají, protáhla se oslava na delší čas, než je obvyklé. Je to však jedinečná možnost pro uživatele, aby se mohli navzájem poznat, povyprávět si své příběhy, zážitky ze života i prostředí domova. Stejně tak i pracovníci se mohou od uživatelů dozvědět něco nového.

Oslava narozenin byla velmi podařená a uživatelky si ji velmi chválily. Před koncem oslavy přišel ženám pogratulovat i zástupce mužské linie, který si s přítomnými přiťukl NA ZDRAVÍ!

Skip to content