Pravidla návštěv od 25. 11. 2021

Pravidla návštěv od 25. 11. 2021

Od 25. 11. 2021 dochází k doplnění pravidel návštěv uživatelů v zařízení, a to níže uvedeným způsobem.

 1. Vstup na návštěvu do zařízení je povolen osobám, které:
  • jsou kompletně naočkovány a od očkování druhou dávkou vakcíny uplynulo nejméně 14 dní. U jednorázové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od očkování,
  • prodělaly onemocnění COVID-19, od pozitivního výsledku testu uplynulo méně než 180 dnů a mají potvrzení od lékaře,
  • doloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 24 hodin,
  • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem.
 2. Osoba, která není kompletně naočkovaná, musí předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 24 hodin nebo potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin.
 3. Návštěvník musí ukončit svou návštěvu nejpozději do 17.00 hodin.
 4. Délka návštěvy není omezena.
 5. Počet navštěvujících osob není omezen.
 6. Děti do 6 let včetně nemusí být testovány. Pro děti od 7 let platí stejná pravidla jako pro dospělé osoby. Děti od 6 do 15 let musí mít po celou dobu návštěvy na ústech a nose nasazenou čistou chirurgickou roušku, od 16 let musí mít nasazen respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.
 7. Na návštěvu není nutné se předem objednávat.
 8. Návštěvník je povinen se po příchodu do zařízení nahlásit na vrátnici a předložit:
  • certifikát nebo kartičku o kompletním očkování, pokud je návštěvník očkovaný,
  • potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění a od pozitivního výsledku testu uplynulo méně než 180 dnů, pokud návštěvník prodělal onemocnění COVID-19,
  • potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin,
  • potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 24 hodin.
 9. Zařízení nezajišťuje ATG testování na onemocnění COVID-19 pro návštěvníky. Test si musí návštěvníci zajistit v jiném zdravotnickém zařízení nebo testovacím centru. Předložení samotestu není přípustné.
 10. Po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník na ústech a nose čistý, nepoužitý respirátor typu FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu a jednorázové rukavice. Děti do 15 let musí mít po celou dobu návštěvy nasazenou chirurgickou roušku. Děti do 6 let nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Tyto ochranné pomůcky musí mít vlastní, domov je neposkytuje.
 11. V případě, že bude zjištěno během návštěvy, že návštěvník ve vnitřních prostorách sundal ochranné pomůcky, bude mu doporučeno, aby ukončil návštěvu a ihned opustil prostory domova. Je nutné respektovat toto pravidlo pro ochranu našich uživatelů i pracovníků.
 12. Paní ředitelka umožní návštěvy blízkých, kteří neprokáží bezinfekčnost, ale jen u uživatelů v terminálním stádiu a u akutního zhoršení zdravotního stavu. Blízký si však musí domluvit návštěvu s vedoucí úseku soc. zdr. péče (v případě její nepřítomnosti se zdravotní sestrou oddělení) na určitý čas, musí mít s sebou respirátor a rukavice a bude mu poskytnut ochranný plášť a návleky. Návštěva této osoby pak bude trvat max. 15 minut.

Je možné domluvit vycházku mimo zařízení, s ohledem na zdravotní stav uživatele, u sociálních pracovnic nebo přímo na oddělení.

Děkujeme Vám za dodržování předepsaných pravidel. Chráníte tím zdraví našich uživatel i pracovníků.

Děkujeme za pochopení.

JUDr. Ivana Kyjovská

ředitelka

Skip to content