Pravidla pro návštěvy platná od 9. 7. 2021

Pravidla pro návštěvy platná od 9. 7. 2021

Vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 1. 7. 2021 schválila několik nových opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, které se dotýkají i pravidel návštěv v domově, a to níže uvedeným způsobem:

 1. Vstup na návštěvu do zařízení je povolen osobám, kteří:
  1. jsou kompletně naočkováni a od očkování druhou dávkou vakcíny uplynulo nejméně 14 dní. U jednorázové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od očkování.
  2. prodělali onemocnění COVID-19, od pozitivního výsledku testu uplynulo méně než 180 dnů a mají potvrzení od lékaře,
  3. doloží potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 72 hodin,
  4. absolvovali nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem.
 2. Nově od 9. 7. 2021 musí i osoba naočkovaná pouze jednou vakcínou předložit potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 72 hodin nebo potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 7 dní
 3. Návštěvy jsou umožněny neomezeně během celého dne.
 4. Délka návštěvy není omezena.
 5. Počet navštěvujících osob není omezen.
 6. Děti do 6 let včetně nemusí být testovány. Pro děti od 7 let platí stejná pravidla jako pro dospělé osoby. Děti od 2 do 15 let musí mít po celou dobu návštěvy na ústech a nose nasazenou čistou chirurgickou roušku, od 16 let musí mít nasazen respirátor FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.
 7. Na návštěvu již není nutné se předem objednávat.
 8. Návštěvník je povinen se po příchodu do zařízení nahlásit na vrátnici a předložit:
 9. certifikát nebo kartičku o kompletním očkování, pokud je návštěvník očkovaný,
 10. potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění a od pozitivního výsledku testu uplynulo méně než 180 dnů, pokud návštěvník prodělal onemocnění COVID-19,
 11. potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 7 dní,
 12. potvrzení o negativním výsledku antigenního testu ne starší než 72 hodin.
 13. Od 1. 7. 2021 již zařízení nezajišťuje ATG testování na onemocnění COVID 19 pro návštěvníky! Test si musí návštěvníci zajistit v jiném zdravotnickém zařízení nebo testovacím centru.
 14. Po celou dobu návštěvy musí mít návštěvník na ústech a nose čistý, nepoužitý respirátor typu FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu a jednorázové rukavice. Děti do 15 let musí mít po celou dobu návštěvy nasazenou chirurgickou roušku. Děti do 2 let nemají povinnost nosit ochranu nosu a úst. Tyto ochranné pomůcky musí mít vlastní, domov je neposkytuje.
 15. V případě, že bude zjištěno během návštěvy, že návštěvník ve vnitřních prostorách sundal ochranné pomůcky, bude mu doporučeno, aby ukončil návštěvu a ihned opustil prostory domova. Je nutné respektovat toto pravidlo pro ochranu našich uživatelů i pracovníků.
 16. Pokud to počasí a zdravotní stav uživatelů dovoluje, prosíme, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách.

Je možné domluvit vycházku mimo zařízení, s ohledem na zdravotní stav uživatele, u sociálních pracovnic nebo přímo na oddělení.

Děkujeme Vám za dodržování předepsaných pravidel. Chráníte tím zdraví našich uživatel i pracovníků.

JUDr. Ivana Kyjovská

ředitelka

Skip to content